Entree Villa Vista

Als je aankomt, kom je zo Villa Vista binnen:

  • Druk aan de voorzijde op belschakelaar, duw zachtjes tegen hekje, het hekje opent.
  • Loop door naar de voordeur. Rechts zie je een cijferpaneel (keypad). Toets de code die je hebt ontvangen. Even wachten en de deur opent vanzelf.

Bekijk de video voor een nadere toelichting...

Deur vergrendelen bij vertrek

Als je Villa Vista verlaat, wil je dan de voordeur altijd vergrendelen. Dat doe je door de voordeur te sluiten dan op het driehoekje op de keypaneel (cijferpaneel) te drukken. Heel even wachten,  hoort het slot draaien en de deur is vergrendeld.

Deur vergendelen

Als je naar bed gaat, adviseren we de voordeur te vergrendelen. Dat doe je heel eenvoudig door de 'zilveren' knop naar rechts te draaien...

Bekjk de video voor een toelichting.

Deur ontgrendelen

Wil je de deur van binnenuit ontgrendelen, draai dan de zilveren knop naar rechts. Bekijk de video.